Folkhälsomyndigheten restaurang

Restaurangrapportering och statistikrapportering

Restaurangrapportering och statistikrapportering — Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens adress finns längst ned på blanketten. En förtryckt statistikrapport över försäljning/tillverkning skickas ut till berörda partihandlare …

Om restaurangrapportering och statistikrapportering över försäljning och tillverkning.

Nya regler för restauranger och krogar – Folkhälsomyndigheten

Nya regler för restauranger och krogar — Folkhälsomyndigheten

24 mars 2020 — Dessutom uppmanar Folkhälsomyndigheten till försiktighet under vistelse i fjäll- och glesbygdsområden, där risken för överbelastning av hälso- …

Nu vidtas flera åtgärder för att bromsa takten i spridningen av covid-19 i Sverige. Det handlar om krav på skärpt säkerhet i restaurangmiljöer. Dessutom uppmanar Folkhälsomyndigheten till försiktighet under vistelse i fjäll- och glesbygdsområden, där risken för överbelastning av hälso- och sjukvården behöver minskas.

Restaurangrapportens bortfallsbeskrivning 2009–2021

Restaurangrapportens bortfallsbeskrivning 2009–2021 — Folkhälsomyndigheten

28 juni 2022 — Folkhälsomyndigheten efterfrågar varje år statistiska uppgifter från de tillståndshavare som har eller har haft ett stadigvarande …

Folkhälsomyndigheten efterfrågar varje år statistiska uppgifter från de tillståndshavare som har eller har haft ett stadigvarande serveringstillstånd under rapporteringsåret, enligt myndighetens föreskrifter (Folkhälsomyndighetens föreskrifter om statistiska uppgifter avseende servering, FoHMFS 2014:5).

Alkohol- och tobaksregistret

Folkhälsomyndighetens tjänst för alkohol- och tobaksregistret.

Ett café, som inte ansågs som en integrerad del av …

Ett café, som inte ansågs som en integrerad del av huvudstationens restaurang, kräver ett separat tillstånd — Folkhälsomyndigheten

6 dec. 2022 — Folkhälsomyndigheten (Fohm) är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för en bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och …

Frågor och svar – Folkhälsomyndigheten

Frågor och svar — Folkhälsomyndigheten

En restaurang som inte har tillstånd för servering av alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat, hyrs ut till ett slutet sällskap.

Här hittar du frågor och svar som kan ge dig stöd i din bedömning. Frågorna kommer från kommuner och länsstyrelser.

Mat och utrustning – Kunskapsprov om alkohollagstiftning

29 mars 2022 — När det gäller din restaurang så ska den ha ett eget kök som möjliggör att verksamheten kan erbjuda ett varierat utbud av maträtter.

När det gäller din restaurang så ska den ha ett eget kök som möjliggör att verksamheten kan erbjuda ett varierat utbud av maträtter.

Regler kring servering av alkohol – Folkhälsomyndigheten

Regler kring servering av alkohol — Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att föra statistik över verksamhet som bedrivs enligt alkohollagen. Du kan därför registrera din restaurangrapport direkt …

Här finns regler som är viktiga att känna till för att få servera alkohol. Informationen riktar sig främst till dig som är verksamhetsutövare med serveringstillstånd och dig som vill ansöka om ett.

Coronapandemin: Detta gäller just nu – Krisinformation.se

10 feb. 2023 — Råd och rekommendationer. Vaccinera dig om du kan. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 18 år och äldre vaccinerar sig mot covid- …

Redovisa försäljning i restaurangrapporten – Stockholms stad

11 jan. 2023 — Senast den 1 mars ska restaurangrapporten vara redovisad hos Folkhälsomyndigheten. I restaurangrapporten redovisar du föregående års …

Keywords: folkhälsomyndigheten restaurang